Umsókn í Sjúkrasjóð

Umsókn í sjúkrasjóð

VEIKINDARÉTTUR

Veikist starfsmaður skal hann tilkynna það yfirmanni sínum og til Heilsuverndar. Félagsmenn Póstmannafélagsins ávinna sér veikindarétt.

Veikindaréttur miðast við greidda veikindadaga á 12 mánaða launatímabili. Þegar starfsmaður verður óvinnufær er við upphaf veikinda litið til þess hversu margir dagar hafa verið greiddir á síðustu 12 launamánuðum og dragast þeir frá áunnum veikindarétti. Hafi starfsmaður verið launalaus á tímabili telst það tímabil ekki með við útreikning.

Fyrsta árið greiðast tveir dagar fyrir hvern unninn mánuð.

Eftir eins árs starf 2 mánuðir á hverjum 12 mánuðum

Eftir 5 ára starf 4 mánuðir á hverjum 12 mánuðum

Eftir 10 ára starf 6 mánuðir á hverjum 12 mánuðum

Sjúkradagpeningar greiðast í allt að 180 daga á hverjum 12 mánuðum eftir að veikindarétti lýkur.

Sækja þarf um sjúkradagpeninga fyrir 20. hvers mánaðar til að greiðsla geti borist um komandi mánaðamót. Með umsókn um sjúkradagpeninga þarf að fylgja læknisvottorð. Hægt er að fylla út umsóknareyðublaðið (sjá hér ofar) og prenta það út og senda til skrifstofu PFÍ ásamt gögnum.

Sjúkrasjóður PFÍ styrkir eftir 12 mánaða samfellda aðild að sjóðnum í 50% starfi eða meira

Atvinnulausir og félagsmenn sem ekki er skilað fyrir framlagi til sjúkrasjóðs eiga eingöngu rétt á styrkjum til sjúkraþjálfunar, styrks vegna gleraugnakaupa og meðferðar hjá félagsráðgjafa, sálfræðingi.

Sjúkraþjálfun/nudd 2.000kr í 25 skipti á ári.

Endurhæfing við Heilsustofnunina í Hveragerði 2.000kr á dag, hámark 20 daga á 24 mánaða tímabili.

Styrkur til gleraugnakaupa 30.000kr á hverju 36 mánaða tímabili þó aldrei greitt meira en 50% af kostnaði.

Styrkur til sjónlags-/laiseraðgerða 25.000kr á hvort auga fari kostnaður umfram 100.000kr.

Heyrnartæki. Styrkurinn er 50% kostnaðar sem fer umfram 50.000kr en aldrei meira en 75.000kr á 24 mánaða tímabili.

Ferðakostnaður útfyrir heimabyggð vegna læknismeðferðar hámark 20.000kr á ári gegn kvittun fyrir fargjaldi og staðfestingu læknis.

Styrkur vegna skoðunar hjá Hjartavernd 12.000kr einu sinni á ári en aldrei meira en 50% kostnaðar.

Styrkur vegna glasa- og tæknifrjóvgunar 50.000kr í tvö skipti fari kostnaður í hvert skipti yfir 100.000kr.

Styrkur vegna meðferðar hjá viðurkenndum meðferðaraðilum; félagsráðgjafa, fjölskylduráðgjafa, sálfræðingi eða geðhjúkrunarfræðingi. 4.500kr í allt að 15 skipti á ári þó er aldrei greitt meira en 50% af kostnaði.

Skila þarf frumriti greiðslukvittana vegna umsókna um þessa styrki og mega kvittanir ekki vera eldri en 12 mánaða gamla